Reklamační řád

Společnosti GO Invex Finance s.r.o.

se sídlem Sazovická 492/5, Praha 5, Zličín, ČR, 15521

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257916

stanovuje základní principy pro řešení reklamací a stížností klientů v GO Invex Finance s.r.o. a pravidla pro řešení reklamací a stížností.

Reklamaci můžete podat, pokud se domníváte, že jsme nedodrželi podmínky smlouvy, nebo nesplnili nějakou povinnost vyplývající z právních předpisů.

1. Jak probíhá reklamace?

Reklamaci můžete podat v ústní i písemné formě na tel č +420 739 857 131, na provozovně GO Invex Finance s.r.o. - Jeremiášova 947/16, Praha 13-Stodůlky, 15500

e-mailem na adresu info@credit123.cz.

Každou reklamaci archivujeme v elektronické formě. Přijetí reklamace podané telefonicky potvrzujeme okamžikem přijetí hovoru.

Náklady na vyřízení Vaší reklamace neseme my.

2. Náležitosti reklamace a stížnosti.

V reklamaci prosím uveďte

- jméno a příjmení,

- datum narození nebo rodné číslo, u právnických osob IČO;

- telefonní číslo,

- e-mailovou adresu

- korespondenční či kontaktní adresu;

Dále uveďte, čeho se reklamace týká, důležitá data, čísla, částky a Vámi navrhované řešení. Tyto informace přispějí k rychlejšímu vyřízení Vaší reklamace.

3. Jaké jsou lhůty k vyřízení reklamace?

Reklamace vyřizujeme vždy co nejdříve, nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení Vaší reklamace nám. Je možné, že Vás budeme kontaktovat kvůli doplnění nebo upřesnění některých informací. Doba čekání na doplnění údajů z Vaší strany se do uvedené 15denní lhůty nezapočítává.

4. Důvody nepřijetí reklamace či stížnosti.

Reklamace nebude přijata a dále zpracovávána v případě kdy:

- osoba, která podala reklamaci není zákazníkem, klientem Společnosti či zmocněncem na základě plné moci;

- reklamace či stížnost se netýká nabízených produktů Společnosti;

- reklamace či stížnost se netýká smluv uzavřených se Společností.

5. Co když nesouhlasíte s výsledkem reklamace?

Pokud nejste s vyřízením reklamace spokojeni, obraťte se prosím s opakovanou reklamací na finančného menegere Antoninu Morozovu, e-mail: kancelar@credit123.cz reklamaci znovu prošetří a o výsledku Vás budou informovat ve lhůtách stanovených tímto reklamačním řádem.

V případě, že jsme na Vaše dotazy a argumentace už odpověděli, můžeme Vás při opakované reklamaci odkázat na naše předchozí vyjádření

Pokud i nadále nesouhlasíte s vyřízením reklamace, můžete se obrátit na nezávislé instituce:

na Finančního arbitra ČR,

Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 257 042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

Finanční arbitr ČR je správním orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle § 14 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb.; jehož působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb (více na www.finarbitr.cz).

Orgány dohledu, na něž se můžete obrátit se svým podnětem:

 • 1. Česká národní banka, IČO 48136450, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz
  tel.: 224 411 111
  Zelená linka ČNB poskytuje informace k vybraným tématům týkajícím se působnosti České národní banky.
  tel.: 800 160 170 Linka má nepřetržitý provoz.

 • 2. Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz
  Poradenská linka: +420 222 703 404 (v provozu v pracovní dny od 8.00 do 16:00 hodin)
 • 3. Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
  pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)
  fax: +420 234 665 444

6. Závěrečná ustanovení.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 27.04.2018. Reklamační řád zveřejňujeme na našich webových stránkách.